Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:34 | от раздел 10. Теореми за вериги
Теорема на Менелай Отношения на отсечки Теорема на Пап

10. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точка D лежи на лъча CA след A. Две прави през D пресичат AB в точки E и I и BC в точки F и K съответно. Точката H лежи на лъча AB след B и HK и HF пресичат AC в L и G съответно.

Ако IG пресича BC в J, то да се докаже, че точките E, L и J лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM