Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * *
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:34 | от раздел 10. Теореми за вериги
Теорема на Менелай Отношения на отсечки Лица

10. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точка X е във вътрешността на триъгълник ABC и от нея излизат три лъча XD, XE и XF, където D, E и F са средите на страните BC, AC и AB съответно. Точка H лежи на лъча XF след F. Нека HB \cap XD = I, IC \cap XE = J, JA \cap XF = K, KB \cap XD = L и LC \cap XE = M.

Да се докаже, че точките H, A и M лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM