Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:35 | от раздел 10. Теореми за вериги
Единственост Свойства на ъглополовящи Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници

10. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три лъча m, n и p с общо начало точката X.

Нека A \in m и B \in n. Нека правата, симетрична на AB относно n пресича p в точка C. Правата, симетрична на BC относно p пресича m в точка D, a правата, симетрична на CD относно m пресича n в точка E и правата, симетрична на DE относно n пресича p в точка F.

Да се докаже, че правата AF е симетрична на EF относно p както и на AB относно m.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM