Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:36 | от раздел 10. Теореми за вериги
Единственост Отношения на отсечки Изразяване на ъгли Синусова теорема Тригонометрия

10. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три лъча m, n и p с общо начало точката X.

Нека A \in m и B \in n. Точката C \in p е такава, че \angle BAX = \angle BCX, точката D \in m е такава, че \angle CBX = \angle CDX, точката E \in n е такава, че \angle DEX = \angle DCX и точката F \in p е такава, че \angle EFX = \angle EDX.

Да се докаже, че \angle XAF = \angle XEF и \angle AFX = \angle ABX.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM