Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:37 | от раздел 10. Теореми за вериги
Инверсия Вписани четириъгълници

10. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности k_1, k_2 и k_3, които се пресичат в точки G, H и I.

Построена е точка O върху k_1. Точка N лежи на k_2, така че четириъгълникът HONI е вписан, както е показано на фигурата. Аналогично са построени и точките M, L, J и K.

Да се докаже, че четириъгълникът GOKI е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM