Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:41 | от раздел 10. Теореми за вериги
Радикална ос

10.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са три окръжности в общо положение k_1, k_2 и k_3, които нямат общи точки.

Построени са общите външни допирателни на всеки две от окръжностите, които се пресичат във външните им центрове на хомотетия - A, B и C. Нека D\in k_1 и нека DB\cap k_2=E, която не е съответна на D при хомотетията с център B, изобразяваща едната окръжност в другата. Аналогично са построени и точките F, G, H и K.

Да се докаже, че точките C, K и D лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM