Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 07:42 | от раздел 10. Теореми за вериги
Инверсия Вписани четириъгълници

10.13&14

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и произволна окръжност k.

Окръжност през A и B пресича k в точки F и G. Описаната окръжност около \triangle BGC пресича k в точките G и H. Описаната окръжност около \triangle CHA пресича k в точките I и H. Описаната окръжност около \triangle ABI пресича k в точките I и J. Описаната окръжност около \triangle BCJ пресича k в точките J и K.

Да се докаже, че четириъгълникът AFKC е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM