Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 04:45 | от раздел 2. Забележителни точки в триъгълник
Симедиана Теорема на Чева

2. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Нека l_{A}, l_{B} и l_{C} са допирателните към k в точките A, B и C съответно.

Ако l_A\cap l_B=C_1, l_B\cap l_C=A_1 и l_C\cap l_A=B_1, то да се докаже, че правите AA_{1}, BB_{1} и CC_{1} се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM