Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 04:47 | от раздел 2. Забележителни точки в триъгълник
Хомотетия Единственост Допълнително построение Теорема на Талес Теорема на Менелай Отношения на отсечки

2. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с точка на Нагел N. Нека AN, BN и CN пресичат вписаната окръжност в точки A_1, B_1 и C_1 (вж. чертежа) и страните BC, CA и AB в точки A_2, B_2 и C_2 съответно.

Да се докаже, че AA_1 = NA_2, BB_1 = NB_2 и CC_1 = NC_2.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM