Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 04:48 | от раздел 2. Забележителни точки в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

2. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC. Външно за него са построени равностранните \triangle ABC_{1}, \triangle AB_{1}C и \triangle A_{1}BC.

Да се докаже, че правите AA_{1}, BB_{1} и CC_{1} се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM