Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:07 | от раздел 2. Забележителни точки в триъгълник
Допълнително построение Вписани четириъгълници Изразяване на ъгли

2.24

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с център на описаната окръжност точка O.

Нека L е точката му на Лемоан и нека Br_1 и Br_2 са съответно първата и втората му точка на Брокар.

Да се докажат равенствата \angle OBr_1L=\angle OBr_2L=90^{\circ} и Br_1L=Br_2L.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM