Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:11 | от раздел 2. Забележителни точки в триъгълник
Барицентрични координати Изогонално спрягане

2.29&30

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Да се докаже, че първата точка на Аполоний е изогонална на първата точка на Торичели в триъгълник ABC, както и че втората точка на Аполоний е изогонална на втората точка на Торичели в триъгълник ABC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM