Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:16 | от раздел 2. Забележителни точки в триъгълник
Инверсия

2.35

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадени са окръжностите k_1, k_2, k_3 и k_4, минаващи през една обща точка M.

Да се докаже, че окръжностите през пресечните точки на (k_1, k_2, k_3), (k_1, k_2, k_4), (k_1, k_3, k_4) и (k_2, k_3, k_4), различни от M, също минават през една обща точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM