Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:20 | от раздел 3. Забележителни прави
Хомотетия Допълнително построение Средна отсечка в триъгълник Подобни триъгълници

3. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с център на описаната окръжност O, медицентър M и ортоцентър H.

Да се докаже, че точките H, O и M лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM