Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:22 | от раздел 3. Забележителни прави
Геометрично място от точки Допълнително построение Радикална ос Степен на точка Хармонично/Двойно отношение Отношения на отсечки Тригонометрия

3. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Да се докаже, че правите, образувани от двете точки на Торичели и двете точки на Аполоний се пресичат в точката на Лемoан L. Също така да се докаже, че центърът на описаната му окръжност O също лежи на правата, определена от точките на Аполоний.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM