Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
* * * * *
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:24 | от раздел 3. Забележителни прави
Инверсия Полюс и поляра Радикална ос Степен на точка Теорема за трите хомотетии Вписани четириъгълници Теорема на Менелай

3. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с център на вписаната окръжност I, точка на Жергон G и точки на Соди S_1 и S_2.

Да се докаже, че точките I, G, S_1 и S_2 лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM