Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:25 | от раздел 3. Забележителни прави
Вписани четириъгълници Степен на точка Радикална ос

3. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD.

Петите на перпендикулярите от A към BC и CD са съответно R и Q, петите на перпендикулярите от B към CD и DA са съответно N и I, петите на перпендикулярите от C към DA и AB са съответно L и M и петите на перпендикулярите от D към AB и BC са съответно J и K. Нека AR \cap BI = G, BN \cap CM = H, CL \cap DK = E и AQ \cap DJ = F.

Да се докаже, че точките E, F, G и H лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM