Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:27 | от раздел 3. Забележителни прави
Вписани четириъгълници Степен на точка Радикална ос

3. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е изпъкнал четириъгълник ABCD.

Нека J и I са средите на диагоналите AC и BD съответно. Спуснат е перпендикулярът DG към BC (G \in BC) и той пресича перпендикуляра CH към AD (H \in AD) в точка K. Перпендикулярът BF към AD (F \in AD) пресича перпендикуляра AE към BC (E \in BC) в точка L.

Да се докаже, че KL \perp JI.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM