Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:28 | от раздел 3. Забележителни прави
Вписани четириъгълници Степен на точка Радикална ос Подобни триъгълници

3.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е изпъкнал четириъгълник ABCD, за който AB \cap DC = E и AD \cap BC = F.

Да се докаже, че окръжностите k_1, k_2 и k_3 с диаметри AC, BD и EF съответно имат обща радикална ос.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM