Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:28 | от раздел 3. Забележителни прави
Права на Симсън Вписани четириъгълници

3.11&12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Върху дъгата \widehat{AB} от k, несъдържаща C, е избрана произволна точка D. Нека E, F и G са точки от правите CA, AB и BC съответно, такива че \angle AED=\angle AFD=\angle BGD=\varphi.

Да се докаже, че точките E, F и G лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM