Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:29 | от раздел 3. Забележителни прави
Права на Симсън Хомотетия Теорема на Дезарг

3.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC, вписан в окръжност k.

Избрани са две точки P и Q върху дъгата \widehat {AB}, несъдържаща C. Взети са точки M, N и K върху BC, CA и AB съответно, така че \angle (PM, BC) = \angle (QM, CB), \angle (PN, AC) = \angle (QN, CA) и \angle (QK, AB) =\angle (PK, BA).

Да се докаже, че точките M, N и K лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM