Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 05:31 | от раздел 3. Забележителни прави
Хомотетия Отношения на отсечки Тригонометрия

3.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е вписан четириъгълник ABCD.

Петите на перпендикулярите от A към BC и CD са E и F съответно. Петите на перпендикулярите от B към CD и DA са I и J съответно. Петите на перпендикулярите от C към DA и AB са G и H съответно. Петите на перпендикулярите от D към AB и BC са K и L съответно.

Да се докаже, че правите JI, EF, GH и KL се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM