Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:13 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.1. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Построена е допирателната през върха C и върху нея е избрана точка D. Нека E и F са проекциите ѝ върху правите AC и BC съответно.

Да се докаже, че правите EF и AB са перпендикулярни.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM