Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:15 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Вписани четириъгълници

4.1. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини AA_{1}, BB_{1} и CC_{1}.

Точките M, N, P и Q са проекциите на C_{1} върху правите AC, AA_{1}, BB_{1} и BC съответно.

Да се докаже, че точките M, N, P и Q лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM