Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:17 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.1. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини BB_1 и CC_{1}.

Точките M и N са проекциите на C_{1} върху страните AC и BC съответно. Нека P=MN\cap B_{1}C_{1}.

Да се докаже, че P е среда на B_{1}C_{1}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM