Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:18 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Подобни триъгълници Отношения на отсечки Теорема на Менелай

4.1. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k и ортоцентър H.

Нека петите на височините от A и B в триъгълника означим с A_1 и B_1. Нека D е произволна точка от отсечката BH. Нека AD пресича k за втори път в точка E. Нека BE\cap AA_1=F. Нека K е средата на FD.

Да се докаже, че точките A_1, B_1 и K лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM