Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:19 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.1. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с описана окръжност k.

Правата CM\: (M\in AB) е ъглополовяща на \angle ACB и пресича k в точка N. Построена е правата през M, перпендикулярна на BC. Тя пресича BC и малката дъга \widehat{BC} от k в точките L и X съответно. Правата през C, която е перпендикулярна на AX, пресича AX и AB в точки Z и Y съответно.

Да се докаже, че точките X, Y и N лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM