Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:20 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Хомотетия Изогонално спрягане

4.1.10

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини AA_{1}, BB_1 и CC_{1}.

Избрана е произволна точка P от вътрешността на триъгълника. Точките C_{2} и C_{3} са проекциите на P върху AB и CC_{1} съответно. Аналогично дефинираме точките A_{2}\in BC, A_{3}\in AA_{1}, B_{2}\in AC и B_{3}\in BB_{1}.

Да се докаже, че правите A_{2}A_{3}, B_{2}B_{2} и C_{2}C_{3} се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM