Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:23 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Полюс и поляра Теорема Брокар Вписани четириъгълници

4.1.12

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е остроъгълен триъгълник ABC.

Точка M е средата на AB, а H е ортоцентърът на триъгълник ABC. Нека AA_1 и BB_1 са височини в триъгълник ABC и A_1B_1 \cap AB=D. Правата CH пресича описаната около триъгълник ABC окръжност в точки C и K.

Да се докаже, че точките K, M, C и D лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM