Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:25 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Подобни триъгълници Отношения на отсечки Вписани четириъгълници

4.1.13

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е тъпоъгълен триъгълник ABC с \angle ACB>90^{\circ}, като AA_{1}, BB_{1} и CC_{1} са височини в него.

Нека M е средата на страната AB.

Да се докаже, че средите на AA_{1} и BB_{1} и точките M и C_{1} лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM