Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:27 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Подобни триъгълници Изогонално спрягане

4.1.15

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височина CD, център на описаната окръжност O и среда M на страната AB.

Точка P е проекцията на A върху CO.

Да се докаже, че DM=PM.

Алтернативно решение: Ясно е, че правите CO и CH са изогонално спрегнати относно ъгъл \angle ACB. Сега твърдението следва директно от задача 4.12.6

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM