Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:31 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници Антипаралелност

4.1.18

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височина CD\: (D\in AB).

Нека E и F са проекциите на D върху AC и BC съответно. Точките M и N са среди на AC и BC съответно.

Да се докаже, че четириъгълникът EFNM е вписан.

Алтернативно решение: От Задача 4.1.17 имаме резултат, че правите EF и AB са антипаралелни относно \angle ACB. От друга страна MN\parallel AB, като средна отсечка. Тогава правите EF и MN са антипаралелни относно \angle ACB. Точките M, N, E и F принадлежат на раменете на този ъгъл. Следователно тези четири точки лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM