Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:37 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Единственост Вписани четириъгълници Тригонометрия Синусова теорема

4.1.19

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини AA_{1} и BB_{1}.

Нека L е такава точка от отсечката A_1B_1, че CL да е ъглополовяща на \angle ACB. Описаната окръжност около \triangle AB_1L пресича BB_1 за втори път в точка X. Нека точка Y лежи на отсечката AA_1 и е такава, че AY=BX.

Да се докаже, че четириъгълникът BA_1LY е вписан.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM