Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:39 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Подобни триъгълници Вписани четириъгълници Отношения на отсечки Единственост

4.1.21

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини AA_{1} и BB_{1}.

Върху продължението на AA_1 след A_1 е избрана точка D. Върху продължението на BB_1 след B_1 е избрана точка E, така че \angle DCE=90^{\circ}. Нека H е петата на перпендикуляра от точка C към ED.

Да се докаже, че \angle AHB=90^{\circ}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM