Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:39 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Изразяване на ъгли Вписани четириъгълници

4.1.22

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височини AA_1, BB_1 и CC_1 .

Точките A_2 и A_3 са проекциите на A_1 върху страните AC и AB съответно. Аналогично дефинираме точките B_2, B_3, C_2 и C_3 .

Да се докаже, че точките A_2, A_3, B_2, B_3, C_2 и C_3 лежат на една окръжност.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM