Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 05 сеп 2015 09:40 | от раздел 4.1. Височини в триъгълник
Подобни триъгълници Отношения на отсечки Описани четириъгълници

4.1.23

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е равнобедрен триъгълник ABC с височина CC_1 към основата.

Нека M е средата на CC_1, а P е проекцията на C_1 върху BM .

Да се докаже, че \angle APC=90^{\circ} .

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM