Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:11 | от раздел 4.10. Правоъгълни триъгълници
Изразяване на ъгли Отношения на отсечки Теорема на Менелай

4.10. 1

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с височина CH\:(H\in AB).

Нека CL\:(L\in AB) е ъглополовящата на \angle ACH. Построена е права през върха B, успоредна на CL, която пресича правата CH в точка N. Нека M е средата на AC.

Да се докаже, че точките M, L и N лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM