Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:13 | от раздел 4.10. Правоъгълни триъгълници
Подобни триъгълници Теорема на Талес Отношения на отсечки

4.10. 3

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е правоъгълен триъгълник ABC с \angle ACB=90^{\circ} и височина CH\:(H\in AB).

Нека вписаните в \triangle AHC и \triangle BHC окръжности са с центрове I_1 и I_2. Точките X и Y са от страните AC и BC съответно и са такива, че I_1X\perp AC и I_2Y\perp BC.

Да се докаже, че правите XI_1 и YI_2 се пресичат върху AB.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM