Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:16 | от раздел 4.10. Правоъгълни триъгълници
Вписани четириъгълници Средна отсечка в триъгълник

4.10. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е правоъгълен триъгълник ABC с \angle BAC=90^{\circ}.

Нека точките M и N са средите на AC и BC съответно. Нека D\in BC е произволна. Нека k е окръжността, описана около \triangle ABD. Допирателните към k в точките A и D се пресичат в точка F.

Да се докаже, че точките N, M и F лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM