Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:16 | от раздел 4.10. Правоъгълни триъгълници
Тригонометрия Метрични зависимости

4.10. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е правоъгълен триъгълник ABC с \angle ACB=90^{\circ} и вписана окръжност \omega, която се допира до AB, BC и CA съответно в точки M, N и P.

Точка K е симетричната на P относно средата на страната AC.

Да се докаже, че KN\perp PM.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM