Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:17 | от раздел 4.10. Правоъгълни триъгълници
Изразяване на ъгли Подобни триъгълници

4.10. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е правоъгълен триъгълник ABC (\angle ACB=90^{\circ}).

Спусната му е височината CD. Нека I_1 и I_2 са центровете на вписаните окръжности съответно в \triangle ADC и \triangle BDC. Нека P и Q са допирните точки на вписаната в триъгълник ABC окръжност съответно със страните AC и BC.

Да се докаже, че четириъгълникът I_1I_2QP е успоредник.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM