Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:21 | от раздел 4.11. Теореми с участие на фиксирани ъгли
Свойства на ъглополовящи

4.11. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC с \angle ACB=120^{\circ} и ъглополовящи AA_1\:(A_1\in BC), BB_1\:(B_1\in AC) и CC_1\:(C_1\in AB).

Да се докаже, че \angle A_1C_1B_1=90^{\circ}.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM