Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:28 | от раздел 4.11. Теореми с участие на фиксирани ъгли
Средна отсечка в триъгълник

4.11. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Дадена е окръжност k с център C, като точките A и B лежат на нея и са такива, че \angle ACB=60^{\circ}.

Нека D\in \widehat{AB} и M, N, P и Q са средите съответно на AD, DB, BC и CA.

Да се докаже, че MP\perp QN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM