Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:31 | от раздел 4.11. Теореми с участие на фиксирани ъгли
Изразяване на ъгли

4.11. 9

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC, за който \angle ACB=45^{\circ}.

Нека AA_1\:(A_1\in BC) и BB_1\:(B_1\in AC) са височини в триъгълника, които се пресичат в точка H. Означаваме с O центъра на описаната окръжност около триъгълник ABC.

Да се докаже, че средата на отсечката OH лежи на A_1B_1.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM