Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:37 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Отношения на отсечки Хармонично/Двойно отношение Тригонометрия

4.12. 2

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е четириъгълник ABCD.

Лъчите AB и DC се пресичат в точка E, а лъчите DA и CB се пресичат в точка F. Нека AC\cap BD=P.

Нека H е петата на перпендикуляра от P към EF. Да се докаже, че \angle AHB=\angle DHC.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM