Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:38 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Подобни триъгълници Отношения на отсечки Хармонично/Двойно отношение Теорема на Чева

4.12. 4

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC и точки D и E върху страните BC и AC съответно.

Правите AD и BE се пресичат в точка S. Избрана е точка F\in AB. Построена е права l през върха C, успоредна на AB. Нека правите FE и FD пресичат l в точки P и Q съответно.

Да се докаже, че ако CP=CQ, то точките C, S и F лежат на една права.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM