Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:39 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Свойства на ъглополовящи Хармонично/Двойно отношение

4.12. 5

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден e триъгълник ABC с ъглополовящи AE\:(E\in BC), BF\:(F\in AC) и CD\:(D\in AB).

Нека M=AE\cap DF и N=BF\cap DE.

Да се докаже, че \angle ACM=\angle BCN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM