Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:39 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Изразяване на ъгли Еднакви триъгълници Подобни триъгълници Средна отсечка в триъгълник Допълнително построение

4.12. 6

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC със среда D на страната AB.

Външно за триъгълника за построени правоъгълните триъгълници \triangle APC и \triangle BQC, като \angle APC=\angle BQC=90^{\circ} и \angle PAC=\angle QBC.

Да се докаже, че PD=QD.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM