Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:40 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Синусова теорема на Чева

4.12. 7

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Външно за него са избрани точките M и N, така че правите CN и CM да са изогонално спрегнати относно \angle ACB и \angle NAC=\angle MBC=90^{\circ}. Нека CH\:(H\in AB) е височината към AB в триъгълник ABC.

Да се докаже, че правите AM, BN и CH се пресичат в една точка.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM