Към съдържанието

Viva Cognita at Facebook
Viva Cognita at Twitter
Viva Cognita at YouTube
- - - - -
Дата на публикуване 07 сеп 2015 04:41 | от раздел 4.12. Разни теореми и задачи
Теорема на Менелай

4.12. 8

download ggb GeoGebra (.ggb) файл

Решение:


Условие:

Даден е триъгълник ABC.

Точките D и E са среди на страните BC и CA съответно. През произволна точка X \in AB са прекарани прави, успоредни на AD и BE, които пресичат BC и CA съответно в точки N и M. Отсечката MN пресича AD и BE в точки L и K съответно.

Да се докаже, че ML = LK = KN.

0 КоментариТази секция и съдържанието в нея са създадени като допълнение към книгата "555 задачи по геометрия" на С. Димитров, Л. Личев и С. Чобанов.
Авторите поемат пълна отговорност за съдържанието, коментарите и модерирането на дискусиите в секцията.

Viva Cognita е партньорски проект на Института по математика и информатика на БАН, Съюза на математиците в България и VIVACOM